BLOWER BL-300

Air Flow – High (CFM)                 400
                Air Flow – Turbo (CFM)                 507
                Air Speed- High (MPH)                 102
                Air Speed – Turbo (MPH)                 131.5
                Noise Level – High (dB)A                 60.8
                Noise Level – Turbo (dB)A                 64.6
                Voltage (V)                 40
                Charger Time (Min)                 90